Recensies

 • Dick Wenting: Mijn complimenten, het boek zit heel goed in elkaar en leest lekker weg.

  Frits ziet kans om een aantal kritische vragen naar voren te brengen, waarbij ook oplossingen worden gepresenteerd.  

 • EuroProperty: Near miss for Dutch pensions

  Following flawed investment models, pension fund managers swap real estate for volatile equities
  By Bert Erik ten Cate

 • NRC Handelsblad: Pensioenen, wat ging er mis?

  Frits Bosch heeft een gelukkige timing. In de felste crisis van de laatste 65 jaar verschijnt zijn boek over financiële risico's en het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. De openingszin zet de toon: "Hoe konden Nederlandse pensioenfondsen hun riante vermogenspositie zo verspelen?"

 • Korte Quotes

  Paul Büthker, op persoonlijke titel. Lid van beleggingscommissie (Stichting Pensioenfonds Océ):
  Af en toe heb ik gelachen, af en toe kreeg ik rode oren. De pensioenwereld heeft momenteel de mond vol van “countervailing power”.  Hoewel ik het niet met alles helemaal eens ben; In de persoon van Frits Bosch heeft de pensioenwereld in ieder geval zeker een formidable tegenkracht die ons scherp bij de les houdt. Lezenswaardig.  

 • Recensie van: Financial Investigator (onafhankelijk financieel magazine)

  De malaise bij pensioenfondsen had kunnen worden voorkomen door beter beleid van overhead, toezichthouder en bestuurders. Dat is geen geringe beschuldiging, maar in zijn boek Risico als obsessie – Het beleggingsbeleid van pensioenfondsen maakt Frits Bosch die beschuldiging waar.

 • Recencie van: drs. P.G. van der Graaff, Stichting OPF

  F. Bosch is sinds 1992 als adviseur op beleggingsgebied bij pensioenfondsen werkzaam en heeft al een paar boeken op zijn naam staan. In dit nieuwe boek gaat hij in het licht van de financiële turbulentie in op het begrip risico en het beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen. Centrale vraag is hoe in korte tijd de euforie rondom de Nederlandse pensioenfondsen lijkt te zijn omgeslagen naar een sector met problemen.

 • ‘Pensioengeld is gewoon verkwanseld’

  Door Rik Elfrink, Eindhovens Dagblad
  e-mail:r.elfrink@ed.nl

  EINDHOVEN – Het pensioengeld van Nederlandse werknemers is de afgelopen jaren door een aantal klassieke fouten deels verkwanseld. Pensioenfondsen hebben te veel geld in aandelen belegd doordat wiskundige modellen dat voorschreven. Daarnaast roomden bedrijven de overvolle pensioenpotten in de jaren negentig op instigatie van de overheid af.

 • Steken die de sector heeft laten vallen.

  Recensie van: Hans Rademaker, lid van Management Board van Robeco in NPN sept. 2010

  “Consultant Frits Bosch heeft een boek geschreven wat bestuurders kunnen doen om toekomstige problemen te voorkomen... In het boek komt ALM er niet best van af. Vaak wordt in deze modellen gewerkt met historische rendementen en risico’s waarbij de uitkomsten worden gepresenteerd als lange termijn zekerheden… De schrijver betoogt terecht dat moet worden gewerkt met prospectieve rendementsverwachtingen die vooruitkijken in plaats van achteruit. Het boek noemt vele fouten die in het verleden gemaakt zijn en komt tot scherpe analyses en conclusies.”

 • Recensie van: Dr Louis Thörig MBA, Managementboek.nl

  Pensioen is “hot”. Pensioenfondsen zijn in de problemen omdat beleggingsresultaten pensioenfondsreserves hebben aangetast. Net als iedereen vraag ik me af of er nog voldoende in de pot zit als ik met pensioen ga. Hoe konden Nederlandse pensioenfondsen een riante vermogenspositie zó verspelen?