Over het boek

Voorwoord
Inhoud
Inhoud - hoofdstukken
Inhoud - paragrafen

Voorwoord

Hoe konden Nederlandse pensioenfondsen een riante vermogenspositie zo verspelen? Hoe kon hun dekkingsgraad in minder dan twee decennia van gemiddeld 230 duikelen tot 92? Hebben bestuurders van de fondsen onverantwoord gehandeld? Hebben toezichthouders zitten slapen? Zijn de adviezen van de consultants verkeerd geweest? Is er te veel risico genomen?

Bestuurders van institutionele instellingen worstelen met de samenstelling van de beleggingsportefeuille, de motor van het fonds. De uitdaging luidt om een goede verhouding te vinden tussen rendement en risico binnen de portefeuille. De beleggingsindustrie heeft een breed scala aan mogelijkheden in petto om dat voor mekaar te krijgen. Maar helaas is het resultaat niet altijd positief.

Ik kom bestuurders van institutionele instellingen tegemoet in hun worsteling. Ik verken de aard van het begrip risico in een tocht langs de filosofieën die uitmondt in de Gauss kromme, mean reversion, de beleggingstheorie, asset liability management (ALM), portefeuilleconstructie, balansbeheer en risicobeheer. In het tweede deel van het boek ga ik in op de oorzaken van de crisis bij Nederlandse pensioenfondsen, de aard van beurscrises, de structuur van de pensioenfondsen sector, ABP, fiduciair beheer, passief beheer en de rapporten van commissies om de sector te herstructureren.

Dit boek is in de eerste plaats geschreven voor de institutionele sector, met name voor pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, consultants, actuarissen en banken. Het bevat een groot aantal aanbevelingen en adviezen voor het beleggingsbeleid van een instelling. Het heeft dus ook een praktische waarde.

Het onderwerp “risico’s en hoe daarmee om te gaan in een beleggingsportefeuille” is breed. De inhoud kan daarom wellicht ook van interesse zijn voor actieve particuliere beleggers die kennis willen nemen van de achtergrond van het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. En waardoor het zo fout is gegaan...

Inhoud

Hoofdstukken

Voorwoord
Inleiding

Deel 1 - Risico

 • Risico en Historie
 • Mean Reversion
 • Beurscrises
 • Beleggingstheorie
 • ALM
 • Balansbeheer en Risk Management

Deel 2 - Beleggingsbeleid van pensioenfondsen

 • Nederlandse pensioenfondsen tijdens de kredietcrisis
 • Performances van Nederlandse pensioenfondsen
 • Sanering van de pensioenfondsensector
 • APG en ABP: een case study
 • Uitbesteding van vermogensbeheer
 • Toezicht en Regelgeving
 • Nawoord en Dankwoord
 • Biografieën
 • Literatuur
 • Begripsverklaring

Paragrafen

 • Risico is hot
 • Het begrip “risico”
 • Bestaat Mean Reversion?
 • De dijkdoorbraak die niet uniek was
 • De rationaliteit van diversificatie
 • Uitgangspunten van de beleggingstheorie
 • Biedt de beleggingstheorie houvast?
 • Betekenis van behavioral finance
 • Toepassingen van de beleggingstheorie
 • Is ALM bruikbaar?
 • Pensioenfondsmanager is balansbeheerder
 • Hoe kan volatiliteitsanalyse helpen?
 • Wat houdt scenario analyse in?
 • Is technische analyse bruikbaar? Risico Rating
 • Beleggingsrendementen van Nederlandse pensioenfondsen
 • Nederlandse pensioenfondsen tijdens de kredietcrisis
 • Uitwerking kredietcrisis voor de Nederlandse institutionele sector
 • Prestaties van kleine versus grote fondsen
 • ABP, trots der natie
 • Extern vermogensbeheer van Nederlandse pensioenfondsen
 • Commissies Don, Frijns en Goudswaard
 • Conclusies en Aanbevelingen
 • Appendix: Samenvattingen van Commissie Frijns en Commissie Goudswaard